Een gebied met grote cultuurhistorische waarde. In een omgeving waarin inwoners hechten aan behoud van deze waarde.
Zeven kastelen in nabijheid van elkaar. Uitzonderlijk in Nederland.
Een landschap waar men trots op is en waarbij men het goede blijft behouden.

thils_Landgoed Twickel correct